Friidrettsgruppa

ROLLENAVNTELEFONEPOST
1. Medlem
Beate Hågensen913 23 613

beate.hagensen@verdal.kommune.no

2. MedlemKari Rakstang Betten971 20 331

3. MedlemEigunn Bragstad975 68 532

4. MedlemLena Kjesbu918 33 278


5. MedlemKjell Ove Tiller990 30 135