Utleie av SkihyttaUtleiesatsene er basert på en pris pr. arrangement/døgn

Medlemmer av Leksdal IL Kr. 600,-
Privatpersoner utenom laget Kr. 1000,-
Småselskap (1-3 timer, bursdager barn) Kr. 300,-
Arrangement i regi av lag og foreninger Kr. 1000,-
Barnehager / Skoler Kr. 300,-
Ungdomsskoler / Videregående Kr. 600,-
Møter, lag og foreninger i bygda Kr. 300,-
Utleie med overnatting Kr. 1000,-

Vasking besørges i utgangspunktet av leietaker.
Dersom leietaker ikke ønsker å vaske selv, tilkommer et vaskegebyr på kr. 400.-

Leksdal barnehage, Leksdal skole og lag og foreninger for barn og ungdom i Leksdal får anledning til å leie gratis mot rengjøring etter bruk (mopping av golv, tørking av bord).
Ved overnatting kr. 300.

For bestilling av skihytta, ta kontakt med:

Elen-Mari Marken på tlf.74 04 23 56 / 908 26 703

Se hytta innvendig?

Kjøkken Skihytta

Oppholdsrom Skihytta

Oppholdsrom Skihytta