Styrende dokumenter

Idrettslaget har flere styrende dokumenter som legger grunnlaget for hvordan idrettslaget skal driftes. 


Lovnormen er idrettslagets lover. Lovnormen ble behandlet på årsmøtet i 2022. 

Du kan lese lovnormen her: Lovnorm.pdf


Leksdal IL har vedtatt en organisasjonsplan, som beskriver gruppene og inndelingen av idrettslagets komiteer. Du kan se på organisasjonsplanen her: organisasjonsplan.pdf