Æresmedlemmer i Leksdal Idrettslag

Æresmedlemskap utdelt på idrettslagets 100-årsjubileumsfest i 2021: 


Gunhild Okkenhaug Aksnes
Oddgeir Aksnes
Ingunn Hallem Solum
Sten Solum
Steinar Aksnes
Joar Aksnes

´

Æresmedlemsskap utdelt på medlemsfest i 2017: 

Knut Gran
Per Storholmen


Æresmedlemsskap utdelt på Leksdal ILs 90-årsjubileumsfest 2011:


Knut Magnar Aksnes

Gunnar Hermann

Steinar Tuseth

Kjell Stiklestad

Kjell Peder Aksnes

Nils Jakob Bruheim


Æresmedlemsskap utdelt på Leksdal ILs 80-årsjubileumsfest 2001.

Jarle Aurstad


Jarle var også årets ildsjel i Trøndelag i 2021, og har fått ildsjelprisen fra Verdal Idrettsråd i 2015.