Leksdalsnytt


Leksdalsnytt er et blad om stort og smått som rører seg i Leksdal. Utgis av Leksdal IL og er et gratis blad for Leksdalens innbyggere og andre medlemmer. Leveres til alle husstander i bygda hver jul. Medlemmer av laget som ikke bor i Leksdal kan hente ut et eksemplar hos Eurosko på Amfi Verdal. Andre interesserte bes ta kontakt med redaksjonen.


Vi ønsker tips om stoff som kan være aktuelt, og tar gjerne imot bilder, historier, dikt, tegninger osv. Frist for innlevering av stoff er 15. november.


Redaksjon:

Erle Musum Lyng
erlelyng@outlook.com
Aslaug Stiklestad
astikles@hotmail.com
Margunn Aksnes
margunnaksnes@gmail.com